Dattachi Aarti in Marathi

“त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त” श्री दत्ताची आरती – Dattachi Aarti Marathi | Hindi | English

“त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त” श्री दत्ताची आरती – Dattachi Aarti Marathi घराघरांत होणाऱ्या पूजाअर्चनांत गायल्या जाणाऱ्या आरत्यांमध्ये दत्ताच्या आरत्या म्हटल्या जातात.