व. पु. काळे यांचे २५ सुंदर विचार

व. पु. काळे यांचे २५ सुंदर विचार – Va Pu Quotes in Marathi व. पु. काळे सुविचार (1) 🌹🌷गगनभरारीचं वेड🌹🌷 कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही पण गगनभरारीचं वेड हे रक्तातच…