Andhashraddha Nirmulan slogans in marathi

अंधश्रद्धा निर्मूलन घोषवाक्य – Andhashraddha Nirmulan slogans Marathi

Anti Supersition Slogans Marathi – अंधश्रद्धा निर्मूलन घोषवाक्य(Andhashraddha Nirmulan), अनिष्ट व अघोरी प्रथा, जादूटोणा व पिशा.बाधा इत्यादींमुळे तसेच, भोंदूबाबा यांच्याकडून