ज्ञानी मनुष्य हा सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर यांचे सुविचार - Bhagwan Mahavir Quotes in marathi

सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर यांचे सुविचार – Bhagwan Mahavir Quotes in marathi

सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर यांचे सुविचार – Bhagwan Mahavir Quotes in marathi महावीर, वर्धमान म्हणूनही ओळखले जाणारे, चौथे चतुर्थ तीर्थंकर होते,